Sjöviksgårdens kök behöver renoveras. Vill du stötta oss?

Vår gemensamma bygdegård och Ljugarns ”landmärke” bredvid strandbastun behöver löpande underhållas och rustas upp. Det möjliggörs genom de bidrag vi kan söka från regionen och statliga myndigheter samt hyresintäkter, medlemsavgifter – och gåvor från medlemmarna.

Vi står nu inför en total upprustning av köket och lite längre fram behöver även fasaden ses över och målas. De tillgångar vi har, räcker tyvärr inte för att kunna starta upp och genomföra köksrenoveringen, som vi planerat starta hösten 2023.

Vi välkomnar därför nya medlemmar och medlemsavgiften för 2023 är 150 kronor per person. 

Kan du därutöver tänka dig att ge bygdegården ett bidrag till renoveringen skulle vi vara så tacksamma. 

Både medlemsavgifter och gåvobelopp sätts in på BG 262-7537 eller Swish till 123 156 6934. Tänk på att ange för- och efternamn vid betalning och om det avser medlemsavgift och/eller gåva.

Just nu har vi cirka 14 000 kronor som kommit från våra medlemmar och som avser kökets renovering. Vårt mål är att kunna samla ihop 200 o00 kronor. Vi kommer löpande här på sidan – samt på Sjöviksgårdens FB-sida informera om hur ”fonden” växer. 

Vi vill samtidigt passa på att tacka er som generöst redan i våras skickade in ett bidrag till köket. 

Utöver medlemsbidragen har vi under våren 2023 glädjande nog fått två bidragsansökningar godkända. En från Boverket och en från Region Gotland och det ger oss totalt cirka 270 000 kronor. En bra grundplåt, men som sagt, inte tillräckligt. 

Tack  för ditt stöd för att hålla Sjöviksgården i ett gott och användbart skick!

Försommarhälsningar från oss i Styrelsen

Hjälp oss att renovera köket!
Kontakt