Sjöviksgården, lite historik

I mitten av 1600-talet låg ”Lavas kalkugn” ovanför Ljugarns gamle hamn, någonstans på det vi idag kallar Sjöviksudden.

Redan 1887 blev Ljugarn den första badorten utanför Visby, då två herrar på cykelsemester besökte orten. Det blev starten på Ljugarn som ett välbesökt semesterparadis. På den tiden besökt framförallt av Stockholms bättre bemedlade.

I november 1930 beslöt Föreningen LBV (Ljugarnbadets Vänner) att låta uppföra en ”societetspaviljong” vid Ljugarnstranden. Mark förvärvades av Emil Östman för 25 öre kvadratmetern och ordern för bygget gick till firman Hoffman & Stenström i Burgsvik. Paviljongen, invigdes den 11 juli 1931 med egen badkamrer.

Åren 1940-1941 fungerade Societetshuset eller ”Sohuset” som det snart kom att kallas, som militärförläggning. Under beredskapsåren var Ljugarn hårt befäst med bunkrar och kustartilleripjäser på var 100:e m från hamnen upp till Vitvär.

1950 övertogs huset av en för ändamålet nybildad Bygdegårdsförening och döptes om till Sjöviksgården.

Under åren 1993-1996 renoverades fastigheten både in- och utvändigt. Löpande förbättringar sker hela tiden.

Vintern 2023-2024 har köket fått i det närmaste restaurangstandard för att möta en ökad efterfrågan.

Om Sjöviksgården

Sjöviksgården är en väl utbyggd bygdegård.

Köket är helt nyrenoverat, och har i det närmaste restaurangstandard. Där finns också utrustning för matberedning och dukning /servering.

För allas säkerhet finns, förutom de nödvändiga brandsläckarna, också en hjärtstartare i lokalen.

Vi har 2 lokaler som kan användas var för sig eller tillsammans.

Den mindre lokalen har direkt anslutning till köket. Där finns sittplatser för ca 25 personer. I lilla lokalen har vi också en bar med en Öl- och Vinkyl.

Den större lokalen rymmer ca 125 sittande gäster beroende på möblering. Även här finns direkt tillgång till köket. Den stora lokalen har också en väl tilltagen scen som utan vidare rymmer en ordentlig kör eller orkester. Det finns en filmduk för projicering etc. Flera artister och grupper har framträtt på scenen, som Glimra och Dean Martin Experience t.ex.

Eftersom Sjöviksgården ligger direkt vid havet finns också en härlig upphöjd terrass på sjösidan, där man kan duka upp ett drinkbord eller kaffebord. Terrassen rymmer ett 20 tal personer. Från terrassen finns en trappa ned på gräsytan bakom Sjöviksgården. Här kan man fånga de mest fantastiska bröllopsfoton. 

Under åren, sommar som vinter, har Sjöviksgården använts för sammanträden, teater, musik, filmvisningar, föredrag, konstutställningar, kaffeservering, pubkvällar, gymnastik, dans, bridge, bingo och schack. Sjöviksgården är också en mycket populär lokal för bröllopsmiddagar och det förekommer också att man håller själva vigseln här.

Festdukning i Stora salen Fotograf: Ronny Hallbom

Styrelsen 2024
Styrelsen består det här året av

Annelie Mårderyd
Annica Persson
Bo Andersson
Peter Norman
Dan Söderström
Klaus Englund
Marianne Nyman
Ronny Hallbom
Susann Deckert-Söderström
Tina Andersson

Kontakt