Sjöviksgården, lite historik

I november 1930 beslöt Föreningen LBV (Ljugarnbadets Vänner) att låta uppföra en ”societetspaviljong” vid Ljugarnstranden. Mark förvärvades av Emil Östman för 25 öre kvadratmetern och ordern för bygget gick till firman Hoffman & Stenström i Burgsvik.  

Paviljongen, som invigdes den 11 juli 1931 med egen badkamrer, har sommar som vinter använts för sammanträden, teater, musik, filmvisningar, föredrag, konstutställningar, kaffeservering, pubkvällar, bröllopsmiddagar, gymnastik, dans, bridge, bingo och schack.

Åren 1940-1941 fungerade Societetshuset eller ”Sohuset” som det snart kom att kallas, som militärförläggning.

1950 övertogs huset av en för ändamålet nybildad Bygdegårdsförening och döptes om till Sjöviksgården. Under åren 1993-1996 renoverades fastigheten både in- och utvändigt. Ett arbete som fortgår än idag med ständiga upprustningar för att hålla byggnaden i gott skick. 

Bland de många som genom åren ägnat sina krafter åt gårdens underhåll och utbyggnad bör Stig Malmberg nämnas. 

I mitten av 1600-talet låg ”Lavas kalkugn” någonstans på Sjöviksudden.

Det finns mycket, mycket mer att berätta om Sjöviksgården. Mer kommer publiceras allt eftersom här på webbplatsen.


Styrelsen 2023/2024
Här är vi som ingår i styrelsen innevarande år: 

Annelie Mårderyd
Annica Persson
Bo Andersson
Caroline Adelsköld
Dan Söderström
Klaus Englund
Marianne Nyman
Ronny Hallbom
Susann Deckert-Söderström
Tina Andersson

Kontakt